2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Fakültemiz anabilim dallarına araştırma görevlisi alımına yönelik olarak 30.11.2020 tarihli Resmi Gazetede ilan edilen ve son başvuru tarihi 14.12.2020 olan ilândaki ENERJİ ANABİLİM DALI ile MAKİNE TEORİSİ VE DİNAMİĞİ ANABILIM DALI ÖN DEĞERLENDİRME VE DEĞERLENDİRME sonuçları, sehven yapılan bir hata nedeniyle, yeniden değerlendirilmek ve duyurulmak üzere İPTAL EDILMİŞTİR. Detaylı açıklamayı görmek için tıklayınız.

2547 Sayılı Kanunun 50/d Maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi alımı için 30 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan ve son başvuru tarihi 14 Aralık 2020 olan ilanın ENERJİ ANABİLİM DALI ve MAKİNE TEORİSİ VE DİNAMİĞİ ANABİLİM DALINA AİT ÖN DEĞERLENDİRME ve DEĞERLENDİRME sonuçları aşağıda belirtilen gerekçeyle İPTAL EDİLMİŞ olup, oluşan yeni durum aşağıda belirtilmiştir.  DUYURULUR

İPTAL GEREKÇESİ : Selahattin KARAÇAY 24.12.2020 tarihinde Fakültemiz Dekanlığına e-posta ile yaptığı ve aşağıda bulunan itiraz başvurusunda; 30.11.2020 tarihinde ilan edilen ve son başvuru tarihi 14.12.2020 olan ilana yaptığı 03.12.2020 tarihli başvuru dilekçesiyle ENERJİ ANABİLİM DALINA başvurduğu halde ÖN DEĞERLENDİRME ve DEĞERLENDİRME SONUÇLARI duyurularında isminin MAKİNE TEORİSİ VE DİNAMİĞİ ANABİLİM DALINDA gösterildiğini ve bu nedenle sınava girmediğini beyan etmektedir.  

Adı geçenin itiraz başvurusu incelenmiş olup; aşağıdaki 03.12.2020 tarihli başvuru dilekçesiyle Enerji Anabilim Dalına başvurduğu ancak, ÖN DEĞERLENDİRME ve DEĞERLENDİRME sonuç açıklama duyurularında başvurusunun SEHVEN MAKİNE TEORİSİ VE DİNAMİĞİ Anabilim Dalında ve 1.sırada gösterildiği anlaşılmıştır.

Yukarıda belirtilen haklı gerekçeyle ENERJİ ANABİLİM DALI ve MAKİNE TEORİSİ VE DİNAMİĞİ ANABİLİM DALI için fakültemiz web sayfasında 18.12.2020 tarihinde yayınlanan ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI ile 24.12.2020 tarihinde yayınlanan DEĞERLENDİRME SONUÇLARI YENİDEN DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE İPTAL EDİLMİŞTİR.

ENERJİ ANABİLİM DALI İÇİN SONUÇ :

  1. Selahattin KARAÇAY  ENERJİ ANABİLİM DALI ÖN DEĞERLENDİRME sonuç listesine aşağıda yeniden ilan edildiği şekilde eklenmiş olup, hak kaybına yol açmamak için 11 kişi üzerinden ön değerlendirme yapılmıştır.
  1. Daha önce ilan edilen ancak iptal edilen ENERJİ ANABİLİM DALI DEĞERLENDİRME sonuçları, sınava giren adayların aldıkları notlar ile sınava girmeyen adayların durumları korunarak, sadece oluşturulan yeni listeye 3.sıradan giren Selahattin KARAÇAY için 30.12. 2020 tarihinde saat 11.00’de Makine Mühendisliği Bölümü B-302 No.lu Derslikte, bu anabilim dalında 21.12.2020 tarihinde yapılmış olan yazılılı sınavda yeralan jüri tarafından yapılacak olan yazılı sınav sonucunda oluşacak YENİ DEĞERLENDİRME LİSTESİ 31.12.2020 tarihinde fakültemiz web sayfasında yayınlanacaktır.

MAKİNE TEORİSİ VE DİNAMİĞİ ANABİLİM DALI İÇİN SONUÇ :

  1. Selahattin KARAÇAY’ın  iptal edilen MAKİNE TEORİSİ VE DİNAMİĞİ ANABİLİM DALI ÖN DEĞERLENDİRME sonuç listesinden çıkarılması nedeniyle 11.sıradaki Muhammed İslam BEDİRBEYOĞLU listeye 10.sıradan dahil edilmiş olup, oluşan yeni ÖN DEĞERLENDİRME LİSTESİ aşağıdadır.

      2.Daha önce ilan edilen ancak iptal edilen MAKİNE TEORİSİ VE DİNAMİĞİ ANABİLİM DALI  DEĞERLENDİRME sonuçları, sınava giren adayların aldıkları notlar ile sınava girmeyen adayların durumları korunarak, sadece oluşturulan yeni listeye 10.sıradan giren Muhammed İslam BEDİRBEYOĞLU için 30.12. 2020 tarihinde saat 11.00’de Makine Mühendisliği Bölümü B-310 No.lu Derslikte bu anabilim dalında 21.12.2020 tarihinde yapılmış olan yazılı sınavda yeralan jüri tarafından yapılacak olan yazılı sınav sonucunda oluşacak YENİ DEĞERLENDİRME LİSTESİ 31.12.2020 tarihinde fakültemiz web sayfasında yayınlanacaktır.

 

Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi 06800 Beytepe - Ankara / TÜRKİYE
Telefon : +90 312 297 68 00 - 04 Faks : +90 312 299 20 78
E-Posta : muhfak@hacettepe.edu.tr
Webmaster: Latif Elvan

Son Güncelleme Tarihi: 01.01.2017

Sorumluluk Sınırı