Çalışma Grupları

 

 

Akademik Danışmanlık Temsilciliği

Fakülte Temsilcisi Prof.Dr.Murat Köksal 2976800
Bilgisayar Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Kayhan İmre 2977500
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Erdem Yazgan 2977000
Endüstri Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Ceren Tuncer Şakar 2978950
Fizik Mühendisliği Prof. Dr. Şadan Özcan 2977200
Geomatik Mühendisliği Prof. Dr. Mustafa Türker 2976990
Gıda Mühendisliği Doç. Dr. Ali Topcu 2977100
Jeoloji/Hidrojeoloji Mühendisliği Prof. Dr. Murat Ercanoğlu 2977700
Kimya Mühendisliği Prof.Dr.Hülya Yavuz Ersan 2976443
Maden Mühendisliği Prof. Dr. Yılmaz Özçelik 2977600
Makine Müh. Otomotiv Programı Dr. Öğr. Üyesi Özgür Ünver 2976208
Nükleer Enerji Mühendisliği Doç.Dr.Şule Ergün 2977300

 

Öğrenci Temsilciliği

Bilgisayar Müh.Böl. Gülendam Buket Gündüz gulendambuketgunduz@gmail.com Fakülte Temsilcisi
Bilgisayar Müh.Böl. Gülendam Buket Gündüz gulendambuketgunduz@gmail.com Bölüm Temsilcisi
Çevre Müh. Böl. Safacan Yurtcan safacan.yurtcan@hacettepe.edu.tr Bölüm Temsilcisi
Ele. ve Elo. Müh. Böl. Erenalp Danacı erenalpdanaci@gmail.com Bölüm Temsilcisi
Endüstri Müh.Böl. Melike Takıl melike.takil@gmail.com Bölüm Temsilcisi
Fizik Müh.Böl.Tem. M. Yunus Özyaşar myunusozyasar@gmail.com Bölüm Temsilcisi
Geomatik Müh.Böl. Enes Halıcı enes.halici@hacettepe.edu.tr Bölüm Temsilcisi
Gıda Müh.Böl. Mehmet Tunç mehmet_tunc35@hotmail.com Bölüm Temsilcisi
İnşaat Müh.Böl. Umut Haydar Kamişli umut.kamisli@hacettepe.edu.tr Bölüm Temsilcisi
Jeoloji Müh.Böl. Burak Buğra Özçelik burakozc06@hotmail.com Bölüm Temsilcisi
Kimya Müh.Böl. Ayhan Battı ayhanbatti@gmail.com Bölüm Temsilcisi
Maden Müh.Böl. S. Altuğ Yurdacan altugyurdacan@gmail.com Bölüm Temsilcisi
Makine Müh.Böl. Erencan Kamişli erencankamisli@gmail.com Bölüm Temsilcisi
Nükleer En. Müh.Böl. Melikşah Çoruh coruk.93@gmail.com Bölüm Temsilcisi

 

Tanıtım Komistesi

Fakülte Temsilcisi Doç.Dr. Şule Ergün 2977300 suleergun@hacettepe.edu.tr
Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi M. Kayhan İmre 2977500 ki@hacettepe.edu.tr
Çevre Mühendisliği Bölüm Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Hatice Şengül 2977800 hatice.sengul@hacettepe.edu.tr
Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Şölen Kumbay Yıldız 2977000 solen@ee.hacettepe.edu.tr
Endüstri Mühendisliği Bölüm Temsilcisi Dr. Reza Vatankhah 2978950 reza.vatankhah@hacettepe.edu.tr
Fizik Mühendisliği Bölüm Temsilcisi Doç.Dr. Abdullah Ceylan 2977200 aceylan@hacettepe.edu.tr
Gematik Mühendisliği Bölüm Temsilcisi Öğr.Gör. Ali Osman Demirer 2976990 demirer@hacettepe.edu.tr
Gıda Mühendisliği Bölüm Temsilcisi Prof.Dr Dilek Sivri Özay 2977100 sivri@hacettepe.edu.tr
İnşaat Mühendisliği Bölüm Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi A.Ufuk Şahin 2977330 ufuksahin@hacettepe.edu.tr
Jeoloji/Hidrojeoloji Müh. Bölüm Temsilcisi Doç.Dr.Biltan Kürkçüoğlu 2977700/133 biltan@hacettepe.edu.tr
Kimya Mühendisliği Bölüm Temsilcisi Prof.Dr.Hülya Yavuz Ersan 2977400 hyavuz@hacettepe.edu.tr
Maden Mühendisliği Bölüm Temsilcisi Prof.Dr. Bahtiyar Ünver 2977600 unver@hacettepe.edu.tr
Makine Mühendisliği Bölüm Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Özgür Ekici 2976208 ozgur.ekici@hacettepe.edu.tr
Nükleer Enerji Müh. Bölüm Temsilcisi Doç.Dr. Şule Ergün 2977300 suleergun@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi 06800 Beytepe - Ankara / TÜRKİYE
Telefon : +90 312 297 68 00 - 04 Faks : +90 312 299 20 78
E-Posta : muhfak@hacettepe.edu.tr
Webmaster: Latif Elvan

Son Güncelleme Tarihi: 01.01.2017

Sorumluluk Sınırı