Staj Koordinatörlüğü
Bilgisayar Mühendisliği Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nazlı İkizler Cinbiş 2977500
Çevre Mühendisliği Koordinatörü Doç. Dr. Merih Aydınalp Köksal 2977800
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Koordinatörü Uz. Mehmet Gürbüz 2977000
Endüstri Mühendisliği Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ceren Tuncer Şakar 2978950
Fizik Mühendisliği Koordinatörü Doç.Dr. Bora Kalkan - Araş. Gör. Buğra Yıldız 2977200
Geomatik Mühendisliği Koordinatörü Doç. Dr. Cevdet Coşkun Aydın - Araş. Gör. Azer İlgar 2976990
Gıda Mühendisliği Koordinatörü Prof.Dr. Dilek Sivri Özay - Araş. Gör. Seda Elikoğlu 2977100
İnşaat Mühendisliği Koordinatörü Doç. Dr. Berna Unutmaz 2977331
Jeoloji Mühendisliği Koordinatörü Doç. Dr. Elif Varol Muratçay - Dr. Güllü Deniz Külahçı 2977700
Kimya Mühendisliği Koordinatörü Prof. Dr. Zümriye Aksu 2977400
Maden Mühendisliği Koordinatörü Araş. Gör. Dr. Özgür Özcan 2977600
Makine Mühendisliği Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Barış Sabuncuoğlu 2976208
Nükleer Enerji Mühendisliği Koordinatörü Prof. Dr. Ayhan Yılmazer 2977300

Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi 06800 Beytepe - Ankara / TÜRKİYE
Telefon : +90 312 297 68 00 - 04 Faks : +90 312 299 20 78
E-Posta : muhfak@hacettepe.edu.tr
Webmaster: Latif Elvan

Son Güncelleme Tarihi: 01.01.2017

Sorumluluk Sınırı