Hoş Geldiniz
Yeni öğretim yılının başta yeni öğrencilerimiz olmak üzere, tüm öğrencilerimiz, öğretim elemanlarımız ve idari personelimiz için başarılı ve verimli geçmesini dileriz.
Sizlerle Gurur Duyuyoruz
Sevgili mezunlarımız, yolunuz ve bahtınız açık olsun...
Mühendislik Fakültesi
Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tarafından Nükleer Enerji Mühendisliği Alanında Yapılacak İlmi Hüviyet Tespit Sınavı Duyuru Hakkında
 1.  T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 07.12.2022 tarihli kararı gereğince Nükleer Enerji Mühendisliği alanında İlmi Hüviyet Tespit sınavı Fakültemizce 16-17 Kasım 2023 tarihinde yapılacaktır.
 2. Başvuruda bulunan adayların sınava başvuru koşullarını sağlayıp sağlamadığı YÖK Tanıma ve Denklik Daire Başkanlığınca incelenecektir.
 3. Sınav başvuruları 23 - 27 Ekim 2023 tarihleri arasında alınacaktır. Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki oturumdur. Sınav dili Türkçedir. Yazılı sınav 16 Kasım 2023 tarihinde sabah saat 10:00da, sözlü sınav 17 Kasım 2023 tarihinde saat 10:00da yapılacaktır. 

Yazılı sınav çoktan seçmelidir. Toplam soru sayısı 50’dir. Her bir soruda 5 seçenek verilecek ve değerlendirmede 4 yanlış bir doğruyu götürecektir.

Yazılı sınavdaki soruların konu dağılımı ve her bir konudaki soru sayısı aşağıda listelenmiştir:

a) Atom ve radyasyon fiziği (7 soru)

b) Nükleer reaktör teorisi ve kinetiği (13 soru)

c) Nükleer reaktörlerin termal-hidrolik analizi (13 soru)

d) Nükleer reaktör türleri ve bileşenleri (7 soru)

e) Nükleer yakıt çevrimi (5 soru)

f) Radyasyon algılama ve ölçme (5 soru)

Yazılı ve sözlü sınav Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümünde gerçekleştirilecektir.

 1. Yazılı sınavın katkı oranı %60, sözlü sınavın katkı oranı %40 olacaktır. Sınavda başarılı olabilmek için alınması gereken asgari puan toplamda 100 üzerinden 50 ve üzeridir.
 2. Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler esas alınacağından, Aday Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksikler ve hatalar nedeniyle doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde, bu aday aradan geçen süreye bakılmaksızın sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.
 3. Sınav başvuru süreci aşağıda açıklanmıştır:

a) Adayların sınava girmek için aşağıda verilen bağlantıdaki İlmi Hüviyet Tespit Sınavı Başvuru Formunu doldurup imzaladıktan sonra taranmış halini, nüfus cüzdanının taranmış hali ile birlikte muhfak@hacettepe.edu.tr adresine pdf formatında göndermeleri gerekir.

b) Sınav başvuruları kabul edilen aday listesi 1 Kasım 2023 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi web sayfasında (https://muhfak.hacettepe.edu.tr/) web adresinde ilan edilecektir.

c) Sınav ücreti 3500 TL’dir. Sınava girmeye hak kazanan adayların 1 - 3 Kasım 2023 tarihleri arasında aşağıda verilen hesap numarasına sınav ücretini yatırmaları ve dekontun bir örneğini muhfak@hacettepe.edu.tr adresine 3 Kasım 2023 tarihi mesai bitimine kadar göndermeleri gerekir. Dekontunu göndermeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Banka Bilgileri (Banka ve Şube Adı, IBAN No)

ALICI: H.Ü DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

ŞUBE: HALKBANK HACETTEPE TIP FAKÜLTESİ ŞUBESİ

ŞUBE KODU: 1541

HESAP NOSU: 06 00 00 49

IBAN:TR130001200154100006000049

 1. Adayın sınava girerken yanında bulundurması gereken belge ve gereçler:

a) Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi.

Aday aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birini ibraz etmek zorundadır: Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askeri öğrenciler için askeri kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartları.

b) Aday başvuru belgesinin aslı.

c) Bir adet son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.

d) Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş.

 1. Yazılı ve sözlü sınav başlamadan en az 15 dakika önce adayın sınav yerinde (Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü) olması gerekmektedir.
 2. Sınava girecek adaylar yazılı sınavın yapılacağı dersliğe ilgili giriş belgeleri kontrol edilerek alınır. Ayrıca, adayın üzerinde sınav kurallarına aykırı herhangi bir şey olup olmadığı da kontrol edilir.
 3. Kopya eylemine karışmış olan, belgeleri eksik veya geçersiz olduğu hâlde salon görevlileri tarafından sehven sınava alınan veya sınav kurallarına uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen adayların sınavları, gözetmen ve sınav görevlileri tarafından tutulan sınav tutanakları incelenerek geçersiz sayılacaktır.
 4. Sınav sonuçları Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi web sayfasında (https://muhfak.hacettepe.edu.tr/) ilan edilecektir.

İletişim için:

H. Ü. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı

e-posta: muhfak@hacettepe.edu.tr

Tel: 0312 297 6800

Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü

Tel: 0312 297 7300