Hoş Geldiniz
Yeni öğretim yılının başta yeni öğrencilerimiz olmak üzere, tüm öğrencilerimiz, öğretim elemanlarımız ve idari personelimiz için başarılı ve verimli geçmesini dileriz.
Sizlerle Gurur Duyuyoruz
Sevgili mezunlarımız, yolunuz ve bahtınız açık olsun...
Mühendislik Fakültesi
Çalışma Grupları

Tanıtım Komitesi

Fakülte Temsilcisi     Prof. Dr. Yeşim Sağ Açıkel   2977400     yesims@hacettepe.edu.tr
Bilgisayar Mühendisliği   Doç. Dr. Kayhan İmre   2977500     kimre@cs.hacettepe.edu.tr
Çevre Mühendisliği   Doç. Dr. Yusuf Çağatay Erşan   2977800     yusufersan@hacettepe.edu.tr
Elektrik-Elektronik Mühendisliği   Arş. Gör. Emre Efendi   2977000     efendi@ee.hacettepe.edu.tr
Endüstri Mühendisliği   Dr. Öğr. Üyesi Diclehan Tezcaner Öztürk   2978950     diclehanozturk@hacettepe.edu.tr
    Dr. Öğr. Üyesi Erdi Daşdemir   2978950     edasdemir@hacettepe.edu.tr
Fizik Mühendisliği   Dr. Öğr. Üyesi Gamze Atak   2977206     gbaser@hacettepe.edu.tr
Geomatik Mühendisliği   Arş. Gör. Dr. Engin Tunalı   2976990     etunali@hacettepe.edu.tr
Gıda Mühendisliği   Arş. Gör. Dr. Ecem Evrim Çelik   2977100     ecemevrim@hacettepe.edu.tr
İnşaat Mühendisliği   Doç. Dr. Alper Aldemir   2977330     alperaldemir@hacettepe.edu.tr
Jeoloji Mühendisliği   Arş. Gör. Dr. Burcu Kahraman   2977700     bkahraman@hacettepe.edu.tr
    Arş. Gör. Dr. Alaettin Tuncer   2977700     alaettintuncer@hacettepe.edu.tr
Hidrojeoloji Mühendisliği   Dr. Öğr. Üyesi Şükran Açıkel   2977700     sahbudak@hacettepe.edu.tr
    Arş. Gör. Dr. Pınar Avcı   2977700     pavci@hacettepe.edu.tr
Kimya Mühendisliği   Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Dicle Kalaycıoğlu   2977400   gokcedicle.demir@hacettepe.edu.tr
Maden Mühendisliği   Arş.Gör.Dr. Damla İzerdem   2977600    damlagucbilmez@hacettepe.edu.tr
Makine Mühendisliği   Arş. Gör. Tanılay Özdemir   2976208     tanilayozdemir@hacettepe.edu tr
Nükleer Enerji Mühendisliği   Dr. Öğr. Üyesi Gürdal Gökeri   2977300     gurdal.gokeri@hacettepe.edu.tr