Hoş Geldiniz
Yeni öğretim yılının başta yeni öğrencilerimiz olmak üzere, tüm öğrencilerimiz, öğretim elemanlarımız ve idari personelimiz için başarılı ve verimli geçmesini dileriz.
Sizlerle Gurur Duyuyoruz
Sevgili mezunlarımız, yolunuz ve bahtınız açık olsun...
Mühendislik Fakültesi
Koordinatörlükler

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BOLOGNA EKİBİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Ünvanı-Adı Soyadı  Bologna Ekibindeki Pozisyonu  Bölümü E-posta
Prof. Dr. Özlem ÖZGÜN Fakülte Koordinatörü -Dekan Yardımcısı Elektrik-Elektronik Mühendisliği ozlem.ozgun@hacettepe.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni Tuğba ALTUNOK Dekanlık -İdari Personel Temsilcisi Mühendislik Faklütesi Dekanlığı taltunok@hacettepe.edu.tr
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ BOLOGNA EKİPLERİ
BÖLÜM Ünvanı-Adı Soyadı  Bologna Ekibindeki Pozisyonu  Anabilim Dalı E-posta
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Dr. Öğr. Üyesi Barış YÜKSEKKAYA Koordinatör Telekomünikasyon ABD byuksek@ee.hacettepe.edu.tr
Hüseyin Talha ÇULHA Öğrenci Temsilcisi Elektrik-Elektronik Müh. Böl. htalhaculha@hotmail.com
Mehmet GÜRBÜZ İdari Personel Temsilcisi Elektrik-Elektronik Müh. Böl. gurbuz@ee.hacettepe.edu.tr
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Doç. Dr. F. Ceyda DUDAK ŞEKER Koordinatör Gıda Bilimleri ABD ceyda@hacettepe.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Ezgi DOĞAN CÖMERT Koordinatör Yrd. Gıda Bilimleri ABD ezgi.dogan@hacettepe.edu.tr
Özge YILDIRIM Öğrenci Temsilcisi Gıda Müh. Böl. ozgey1415@gmail.com
Bilg. İşl. İlknur YİĞİTAL İdari Personel Temsilcisi Gıda Müh. Böl. ilknurb@hacettepe.edu.tr
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Arş. Gör. Dr. Tuğba ERDOĞAN Koordinatör Bilgisayar Donanımı ABD tugbagurgen@cs.hacettepe.edu.tr
Rahşan CANCİ İdari Personel Temsilcisi Bilgisayar Müh.Böl. rahsan.canci@hacettepe.edu.tr
Uğurcan ERDOĞAN Öğrenci Temsilcisi Bilgisayar Müh. Böl. ugurcanerdogan@hacettepe.edu.tr
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Dr. Öğr. Üyesi Banu YÜKSEL ÖZKAYA Koordinatör Endüstri Mühendisliği ABD byuksel@hacettepe.edu.tr
Rukiye TUNÇCAN İdari Personel Temsilcisi Endüstri Mühendisliği Böl. zelyurt@hacettepe.edu.tr
Simge TAŞMUM Öğrenci Temsilcisi Endüstri Mühendisliği Böl. simgetasmum01@gmail.com
simgetasmum@hacettepe.edu.tr  
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Prof. Dr. Gülen GÜLLÜ Koordinatör Çevre Bilimleri ABD ggullu@hacettepe.edu.tr
Arş. Gör. Dr. S. Yeşer ASLANOĞLU Koordinatör Yardımcısı Çevre Teknolojisi ABD yaslanoglu@hacettepe.edu.tr
Arş. Gör. Gülşah AKGÜL Üye Çevre Teknolojisi ABD gulsah.akgul@hacettepe.edu.tr
Elif AYHAN Öğrenci Temsilcisi Çevre Mühendisliği Bölümü  elif.ayhan451@gmail.com
Fatma BAL İdari Personel Temsilcisi Çevre Mühendisliği Bölümü  fatma@hacettepe.edu.tr
GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Arş. Gör. Dr. Engin TUNALI Bologna Koordinatörü Fotogrametri ABD etunali@hacettepe.edu.tr
Arş. Gör. Gizem KARAKAŞ Bologna Koordinatör Yrd. Fotogrametri ABD gizem.karakas@hacettepe.edu.tr
Raziye ARSLAN İdari Personel Temsilcisi Geomatik Müh. Bölümü rarslan@hacettepe.edu.tr
Eslem ŞAHİN Öğrenci Temsilcisi Geomatik Müh. Bölümü eslemsahin@hacettepe.edu.tr
MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Doç. Dr. Hakan DÜNDÜR Koordinatör Cevher Haz. ABD hdundar@hacettepe.edu.tr 
Dr. Öğr.Üyesi Fırat ATALAY Koordinatör Yrd. Maden İşl. ABD atalay@hacettepe.edu.tr 
Doç. Dr. Özgür ÖZCAN Üye Cevher Haz. ABD ozgurozcan@hacettepe.edu.tr 
İlkim Berra BAŞPINAR Öğrenci Temsilcisi Maden Müh. Böl. ilkimbaspinar@hacettepe.edu.tr 
Bilg.İşl. Esra SAY İdari Personel Temsilcisi Maden Müh. Böl. esra.say@hacettepe.edu.tr 
FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Doç. Dr. Emre TAŞCI Koordinatör Katıhal Fiziği ABD emre.tasci@hacettepe.edu.tr
Mustafa DEDEOĞLU İdari Personel Temsilcisi Fizik Müh. Böl. dedeoglu@hacettepe.edu.tr
Fahriye ÇELEN Öğrenci Temsilcisi Fizik Müh. Böl. fahriyecelen@hacettepe.edu.tr
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Doç. Dr. Özge YÜKSEL ORHAN Koordinatör Proses ve Reaktör Tas. ABD oyuksel@hacettepe.edu.tr
Doç. Dr. K. Özlem HAMALOĞLU Koordinatör Yardımcısı Proses ve Reaktör Tas. ABD ozlemnaz@hacettepe.edu.tr
Ece OSMANOĞLU Öğrenci Temsilcisi Kimya Mühendisliği Böl. eceosm01@gmail.com
Hatice BEKTAŞ İdari Personel Temsilcisi Kimya Mühendisliği Böl. bektash@hacettepe.edu.tr
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Doç. Dr. Harun AYDIN Koordinatör Hidrojeoloji ABD harun@hacettepe.edu.tr
Bölüm Öğrenci Temsilcisi Ceren GÖK Öğrenci Temsilcisi Jeoloji Mühendisliği cerengok2001@hotmail.com
Bilgisayar İşletmeni Hakan YENİAY İdari Personel Temsilcisi Jeoloji Mühendisliği hyeniay@hacettepe.edu.tr
NÜKLEER ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Prof. Dr.Şule ERGÜN Koordinatör Nükleer Bilimler ABD sulergun@hacettepe.edu.tr
Öğr.Gör.Dr.Mehmet YILDIZ Koordinatör Yrd. Nükleer Bilimler ABD mehmetyildiz18@hacettepe.edu.tr
Yeşim AKÇAKAYA İdari Personel Temsilcisi Nükleer Enerji Müh. Böl. yesima@hacettepe.edu.tr
Yüşa SAYGIN Öğrenci Temsilcisi Nükleer Enerji Müh. Böl. yssygin.45@gmail.com
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin EROL Koordinatör Yapı ABD erolhuseyin@hacettepe.edu.tr
Fatma BOZKURT İdari personel temsilcisi İnşaat Müh. Böl. fatma.bozkurt@hacettepe.edu.tr
Ali Mert BİRDAL Öğrenci Temsilcisi İnşaat Müh.Böl. alimertbirdal@gmail.com
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Arş. Gör. Altay TEKİN Koordinatör Enerji ABD altaytekin@hacettepe.edu.tr
Arş. Gör. Berkay YÜKSEL Koordinatör Yrd. Termodinamik ABD berkayyuksel@hacettepe.edu.tr
Alper AKTÖREN Öğrenci Temsilcisi Makine Müh. Böl. Aktorena@gmail.com
TEKNİKER- Kadir DOĞAN İdari Personel Temsilcisi Makine Müh. Böl. kadir.dogan@hacettepe.edu.tr

 

Erasmus Koordinatörlüğü

Fakülte Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Eif Yolaçaner 2977100

 eyolacaner@hacettepe.edu.tr

Bilgisayar Mühendisliği  Prof. Dr. Sevil Şen Akagündüz 2977500  ssen@cs.hacettepe.edu.tr
Çevre Mühendisliği  Prof. Dr. Merih Aydınalp Köksal 2977800  aydinalp@hacettepe.edu.tr
Elektrik-Elektronik Mühendisliği  Prof. Dr. Atila Yılmaz 2977000  ayilmaz@ee.hacettepe.edu.tr
  Prof. Dr. Cenk Toker 2977000  cenk.toker@ee.hacettepe.edu.tr
Endüstri Mühendisliği  Prof. Dr. Özlem Müge Testik 2978950  ozlemaydin@hacettepe.edu.tr
  Dr. Öğr. Üyesi Erdi Daşdemir 2978950  edasdemir@hacettepe.edu.tr
Fizik Mühendisliği  Dr. Öğr. Üyesi Sercan Şen 2977200 sercan.sen@hacettepe.edu.tr
  Dr. Öğr. Üyesi Meltem Babayiğit Cinal 2977200 meltembabayigit@hacettepe.edu.tr
Geomatik Mühendisliği  Doç. Dr. Berk Anbaroğlu 2976990  banbar@hacettepe.edu.tr
Gıda Mühendisliği  Dr. Öğr. Üyesi Elif Yolaçanar 2977100  eyolacaner@hacettepe.edu.tr
İnşaat Mühendisliği  Prof. Dr. Baki Öztürk 2977328  bakiozturk@hacettepe.edu.tr
Jeoloji/Hidrojeoloji Mühendisliği  Doç. Dr.  İnan Ulusoy 2977700  inan@hacettepe.edu.tr
Kimya Mühendisliği  Prof. Dr. Hülya Yavuz Ersan 2977400  hyavuz@hacettepe.edu.tr
Maden Mühendisliği  Dr. Öğr. Üyesi Emre Yılmazkaya 2977600  emreyil@hacettepe.edu.tr
Makine Mühendisliği  Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Himmetoğlu 2976208  s.himmetoglu@hacettepe.edu.tr
Nükleer Enerji Mühendisliği  Doç.Dr.Banu Bulut Acar 2977300  banubulutacar@hacettepe.edu.tr

 

Erasmus Staj Koordinatörlüğü

Fakülte Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Elif Yolaçaner 2977100  eyolacaner@hacettepe.edu.tr
Bilgisayar Mühendisliği  Prof. Dr. Sevil Şen Akagündüz 2977500  ssen@cs.hacettepe.edu.tr
Çevre Mühendisliği  Prof. Dr. Merih Aydınalp Köksal 2977800  aydinalp@hacettepe.edu.tr
Elektrik-Elektronik Mühendisliği  Prof.Dr. Atilla Yılmaz 2977000  ayilamz@ee.hacettepe.edu.tr
  Prof. Dr. Cenk Toker 2977000  cenk.toker@ee.hacettepe.edu.tr
Endüstri Mühendisliği  Prof. Dr. Özlem Müge Testik 2978950  ozlemaydin@hacettepe.edu.tr
  Dr. Öğr. Üyesi Erdi Daşdemir 2978950  edasdemir@hacettepe.edu.tr
Fizik Mühendisliği  Dr. Öğr. Üyesi Sercan Şen 2977200  sercan.sen@hacettepe.edu.tr
Geomatik Mühendisliği  Doç. Dr. Berk Anbaroğlu 2976990  banbar@hacettepe.edu.tr
Gıda Mühendisliği  Dr. Öğr. Üyesi Elif Yolaçaner 2977100  eyolacaner@hacettepe.edu.tr
İnşaat Mühendisliği  Prof. Dr. Baki Öztürk 2977328  bakiozturk@hacettepe.edu.tr
Jeoloji/Hidrojeoloji Mühendisliği  Doç. Dr. İnan Ulusoy 2977700  inan@hacettepe.edu.tr
Kimya Mühendisliği  Doç.Dr. Selis Önel Kayran 2977400  selis@hacettepe.edu.tr
Maden Mühendisliği  Dr. Öğr. Üyesi Emre Yılmazkaya 2977600  emreyil@hacettepe.edu.tr
Makine Mühendisliği  Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Himmetoğlu 2976208  s.himmetoglu@hacettepe.edu.tr
Nükleer Enerji Mühendisliği  Doç.Dr. Banu Bulut Acar 2977300  banubulutacar@hacettepe.edu.tr

Not: Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

 

Farabi Koordinatörlüğü 

Fakülte Koordinatörü Prof.Dr.Özlem Özgün 2976800  ozlem@ee.hacettepe.edu.tr
Bilgisayar Mühendisliği  Dr. Öğr. Üyesi Fuat Akal 2977500  akal@cs.hacettepe.edu.tr
Çevre Mühendisliği  Doç. Dr. Hatice Şengül 2977800  hatice.sengul@hacettepe.edu.tr
Elektrik-Elektronik Mühendisliği  Prof. Dr. Cenk Toker 2977000  cenk.toker@ee.hacettepe.edu.tr
Endüstri Mühendisliği  Prof. Dr. Özlem Müge Testik 2978950  ozlemaydin@hacettepe.edu.tr
  Dr. Öğr. Üyesi Erdi Daşdemir 2978950  edasdemir@hacettepe.edu.tr
Fizik Mühendisliği  Dr. Öğr. Üyesi Sercan Şen 2977200  sercan.sen@hacettepe.edu.tr
Geomatik Mühendisliği  Doç. Dr. Berk Anbaroğlu 2976990  banbar@hacettepe.edu.tr
Gıda Mühendisliği  Prof. Dr. Remziye Yılmaz 2977100  remziye@hacettepe.edu.tr
İnşaat Mühendisliği Farabi  Prof. Dr. A. Ufuk Şahin 2977328  ufuksahin@hacettepe.edu.tr
Jeoloji/Hidrojeoloji Mühendisliği  Doç. Dr. İnan Ulusoy 2977700  inan@hacettepe.edu.tr
Kimya Mühendisliği  Prof. Dr. Hülya Yavuz Ersan 2977400  hyavuz@hacettepe.edu.tr    
Maden Mühendisliği  Dr. Öğr. Üyesi Emre Yılmazkaya 2977600  emreyil@hacettepe.edu.tr
Makine Mühendisliği  Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Himmetoğlu 2976208  s.himmetoglu@hacettepe.edu.tr
Nükleer Enerji Mühendisliği  Doç.Dr. Banu Bulut Acar 2977300  banubulutacar@hacettepe.edu.tr

Not: Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

 

HUZEM Koordinatörlüğü

Bilgisayar Mühendisliği 

Arş. Gör. Ahmet Alkılıç

7500 alkilincahmet@gmail.com
Çevre Mühendisliği Prof. Dr. Merih Aydınalp Köksal 7800 aydinalp@hacettepe.edu.tr
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Barış Yüksekkaya 7000 byuksek@ee.hacettepe.edu.tr
Endüstri Mühendisliği  Doç.Dr. Ceren Tuncer Şakar 6990 cerents@hacettepe.edu.tr
Fizik Mühendisliği Prof. Dr. Mustafa Polat 7200 polat@hacettepe.edu.tr
Geomatik Mühendisliği  Prof. Dr. Ali Özgün Ok 6990-126 ozgunok@hacettepe.edu.tr
Gıda Mühendisliği  Dr. Öğr. Üyesi Tolgahan Kocadağlı 7100 erolhuseyin@hacettepe.edu.tr
İnşaat Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Erol 7328 sabanakduman@hacettepe.edu.tr
Jeoloji (Hidrojeoloji) Mühendisliği  Arş. Gör. Levent Bayram 7700-139 leventbayram@hacettepe.edu.tr
Jeoloji Mühendisliği Arş. Gör. Levent Bayram 7700-139 leventbayram@hacettepe.edu.tr
Kimya Mühendisliği Arş. Gör. Dr. Murat Akdoğan 7400 muratakdogan@hacettepe.edu.tr
Maden Mühendisliği Dr.Öğr.Üyesi Fırat Atalay 7600-146 atalay@hacettepe.edu.tr
Makine Mühendisliği  Dr. Öğr. Üyesi Can Ulaş Doğruer 7208 cdogruer@hacettepe.edu.tr
Nükleer Enerji Mühendisliği Prof.Dr.Şule Ergün 73 00 sulergun@hacettepe.edu.tr
Yapay Zeka Mühendisliği  Arş. Gör. Ahmet Alkılıç 7500 alkilincahmet@gmail.com

 

Mevlana Koordinatörlüğü

Fakülte Koordinatörü Prof.Dr.Özlem Özgün 2976800   ozlem@ee.hacettepe.edu.tr
Bilgisayar Mühendisliği  Dr. Öğr. Üyesi Fuat Akal 2977500   akal@cs.hacettepe.edu.tr
Çevre Mühendisliği  Doç. Dr. Hatice Şengül 2977800   hatice.sengul@hacettepe.edu.tr
Elektrik-Elektronik Mühendisliği  Prof.Dr. Çiğdem Seçkin Gürel 2977000   cigdem@hacettepe.edu.tr
Endüstri Mühendisliği  Prof. Dr. Özlem Müge Testik 2978950   ozlemaydin@hacettepe.edu.tr
  Dr. Öğr. Üyesi Erdi Daşdemir 2978950   edasdemir@hacettepe.edu.tr
Fizik Mühendisliği  Dr. Öğr. Üyesi Sercan Şen 2977238  sercan.sen@hacettepe.edu.tr
Geomatik Mühendisliği  Doç. Dr. Berk Anbaroğlu 2976990  banbar@hacettepe.edu.tr
Gıda Mühendisliği  Prof. Dr. Remziye Yılmaz 2977100   remziye@hacettepe.edu.tr
İnşaat Mühendisliği  Prof. Dr. Berna Unutmaz 2977328  berna.unutmaz@hacettepe.edu.tr
Jeoloji/Hidrojeoloji Mühendisliği  Doç. Dr. İnan Ulusoy 2977700   inan@hacettepe.edu.tr
Kimya Mühendisliği  Prof. Dr. Hülya Yavuz Ersan 2977400   hyavuz@hacettepe.edu.tr
Maden Mühendisliği  Dr. Öğr. Üyesi Emre Yılmazkaya 2977600   emreyil@hacettepe.edu.tr
Makine Mühendisliği  Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Himmetoğlu 2976209   s.himmetoglu@hacettepe.edu.tr
Nükleer Enerji Mühendisliği  Doç. Dr. Banu Bulut Acar 2977300   banubulutacar@hacettepe.edu.tr

Not: Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

 

Staj Koordinatörlüğü

Bilgisayar Mühendisliği  Dr. Öğr. Üyesi Cemil Zalluhoğlu 2977500
Çevre Mühendisliği  Doç. Dr. İlknur Durukan Temuge 2977800
Elektrik-Elektronik Mühendisliği  Uz. Mehmet Gürbüz 2977000
Endüstri Mühendisliği  Dr. Öğr. Üyesi Derya Dinler 2978950
Fizik Mühendisliği  Prof. Dr. Filiz Betül Kaynak 2977200
Geomatik Mühendisliği  Prof. Dr. Cevdet Coşkun Aydın 2976990
Gıda Mühendisliği  Prof.Dr. Dilek Sivri Özay -  2977100
İnşaat Mühendisliği  Prof. Dr. Berna Unutmaz 2977331
Jeoloji Mühendisliği  Prof. Dr. Dilek Türer - Dr. Öğr. Üyesi Şükran Açıkel 2977700
Hidrojeoloji Mühendisliği Prog. Prof. Dr. Dilek Türer - Arş. Gör. Dr. Lütfiye Akın 2977700
Kimya Mühendisliği  Prof. Dr. S. Ali Tuncel 2977400
Maden Mühendisliği  Arş. Gör. Dr. Damla İzerdem 2977600
Makine Mühendisliği  Doç. Dr. Mehmet Nurullah Balcı 2976208
Nükleer Enerji Mühendisliği  Öğr. Gör. Dr. Mehmet Yıldız 2977300

 

ÜNİ-101 Üniversite Yaşamına Giriş Dersi Koordinatörlüğü

Fakülte Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Kamil Teke 2976990    kteke@hacettepe.edu.tr
Bilgisayar Mühendisliği  Dr. Öğr. Üyesi Fuat Akal 2977500  akal@hacettepe.edu.tr
Çevre Mühendisliği  Dr. Öğr. Üyesi Derya Deniz Genç Tokgöz  2977800  denizgenctokgoz@hacettepe.edu.tr
Elektrik-Elektronik Mühendisliği  Dr. Öğr. Üyesi Şölen Kumbay Yıldız 2977000  solen@ee.hacettepe.edu.tr
Endüstri Mühendisliği  Dr. Öğr. Üyesi Diclehan Tezcaner Öztürk 2978950  diclehanozturk@hacettepe.edu.tr
Fizik Mühendisliği  Prof. Dr. Leyla Yıldırım 2977200  tatar@hacettepe.edu.tr
Geomatik Mühendisliği  Doç. Dr. Gonca Okay Ahi 2976990  goncaokayahi@hacettepe.edu.tr
Gıda Mühendisliği  Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Taş 2977100  neslihangoncuoglu@hacettepe.edu.tr
İnşaat Mühendisliği  Doç. Dr. Mustafa Kerem Koçkar 2977328  mustafakockar@hacettepe.edu.tr
Jeoloji/Hidrojeoloji Mühendisliği  Doç. Dr. Biltan Kürkçüoğlu 2977700  biltan@hacettepe.edu.tr
Kimya Mühendisliği Koordinatörü Doç. Dr. Fatoş Çiğdem Kip 2977400  cigdemg@hacettepe.edu.tr
Maden Mühendisliği  Arş. Gör. Dr. S. Yasin Kıllıoğlu 2977600  syasink@hacettepe.edu.tr
Makine Mühendisliği  Dr. Öğr. Üyesi Emir Kutluay 2976208  kutluay@hacettepe.edu.tr
Nükleer Enerji Mühendisliği  Prof.Dr.Şule Ergün 2977300  sulergun@hacettepe.edu.tr